BỒN CẦU, BỆT VỆ SINH

All

  • All
  • SIKA VÀ HÓA CHẤT XÂY DỰNG
  • ỐNG NHỰA (ỐNG NƯỚC)
  • THIẾT BỊ VỆ SINH
  • THIẾT BỊ ĐIỆN
  • VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC
  • Thiết bị bếp (Bếp, Máy hút, Phụ Kiện)
  • Catalogue sản phẩm
  • Kim khí
  • Tạp vật
0

Giỏ hàng

0 sản phẩm - 0đ

Bàn cầu CAESAR

Bàn cầu CAESAR

BỒN CẦU INAX

BỒN CẦU INAX

BỒN CẦU, BỆT VỆ SINH

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CA1380H Điện Tử Mua hàng

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CA1380H Điện Tử

32.000.000đ 44.473.000đ -28%

Vòi Xịt Toilet Xi Caesar BS304CW Mua hàng

Vòi Xịt Toilet Xi Caesar BS304CW

320.000đ 407.000đ -21%

Bồn Cầu Xổm Caesar CS1230 Có Két Nước T1100 Mua hàng

Bồn Cầu Xổm Caesar CS1230 Có Két Nước T1100

1.500.000đ 1.650.000đ -9%

Bồn Cầu CAESAR CT1325 Thùng T1125 1 Nhấn Nắp Thường Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CT1325 Thùng T1125 1 Nhấn Nắp Thường

1.850.000đ 2.013.000đ -8%

Bồn Cầu Caesar CD1374 1 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Caesar CD1374 1 Khối

1 Khối

4.980.000đ 6.237.000đ -20%

Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1341/TAF050 2 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1341/TAF050 2 Khối

2 khối

4.760.000đ 5.775.000đ -18%

Bàn Cầu Nắp Điện Tử Caesar CD1348/TAF200H 2 Khối Mua hàng

Bàn Cầu Nắp Điện Tử Caesar CD1348/TAF200H 2 Khối

15.140.000đ 20.053.000đ -25%

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS304A Mua hàng

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS304A

190.000đ 231.000đ -18%

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1230+BF449 Kèm Bộ Xả Mua hàng

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1230+BF449 Kèm Bộ Xả

2.780.000đ 3.377.000đ -18%

Bồn Cầu CAESAR CD1340 Thùng T1140 Nắp Êm Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CD1340 Thùng T1140 Nắp Êm

2.970.000đ 3.344.000đ -11%

Bồn Cầu CAESAR CD1375 Một Khối Nắp Êm Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CD1375 Một Khối Nắp Êm

1 Khối

5.230.000đ 6.644.000đ -21%

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1530/TAF050 Mua hàng

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1530/TAF050

2 khối

4.830.000đ 5.731.000đ -16%

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1320/TAF400H 2 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1320/TAF400H 2 Khối

7.020.000đ 9.027.000đ -22%

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS306A Mua hàng

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS306A

250.000đ 319.000đ -22%

Bồn Cầu Xổm CAESAR CT1250 Thùng T1113 Treo Tường Mua hàng

Bồn Cầu Xổm CAESAR CT1250 Thùng T1113 Treo Tường

2.380.000đ 2.673.000đ -11%

Bồn Cầu CAESAR CD1320 Thùng T2220 Nắp Êm Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CD1320 Thùng T2220 Nắp Êm

2.550.000đ 2.860.000đ -11%

Bàn Cầu CAESAR C1352 Trẻ Em Một Khối Mua hàng

Bàn Cầu CAESAR C1352 Trẻ Em Một Khối

1 Khối

2.890.000đ 3.289.000đ -12%

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ Caesar CD1349/TAF050 2 Khối Mua hàng

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ Caesar CD1349/TAF050 2 Khối

2 khối

5.460.000đ 6.644.000đ -18%

Bồn Cầu Nắp Điện Tử CAESAR CD1356 nắp TAF200H 1 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Nắp Điện Tử CAESAR CD1356 nắp TAF200H 1 Khối

15.190.000đ 20.526.000đ -26%

Vòi Xịt Toilet Xi Caesar BS310CW Mua hàng

Vòi Xịt Toilet Xi Caesar BS310CW

450.000đ 561.000đ -20%

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1250B Chữ Nhật Mua hàng

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1250B Chữ Nhật

Liên hệ

Bồn Cầu CAESAR CD1551 Thùng T1152 Nắp Êm Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CD1551 Thùng T1152 Nắp Êm

4.450.000đ 5.159.000đ -14%

Bồn Cầu CAESAR CD1356 Một Khối Nắp Êm Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CD1356 Một Khối Nắp Êm

1 Khối

5.940.000đ 7.414.000đ -20%

Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1375/TAF050 1 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1375/TAF050 1 Khối

1 Khối

6.310.000đ 8.228.000đ -23%

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1363 nắp TAF200H 1 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1363 nắp TAF200H 1 Khối

15.510.000đ 21.087.000đ -26%

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS306B Mua hàng

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS306B

290.000đ 363.000đ -20%

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1250+BF446 Kèm Bộ Xả Mua hàng

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1250+BF446 Kèm Bộ Xả

2.860.000đ 3.476.000đ -18%

Bàn Cầu Caesar CPT1332 Thùng T1116 Thoát Ngang Xả Gạt Mua hàng

Bàn Cầu Caesar CPT1332 Thùng T1116 Thoát Ngang Xả Gạt

2.340.000đ 2.629.000đ -11%

Bồn Cầu CAESAR CD1363 Một Khối Nắp Êm Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CD1363 Một Khối Nắp Êm

1

6.220.000đ 7.975.000đ -22%

Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1340/TAF050 2 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1340/TAF050 2 Khối

2 khối

4.130.000đ 4.928.000đ -16%

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1340/TAF200H 2 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1340/TAF200H 2 Khối

12.240.000đ 16.456.000đ -26%

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS304B Mua hàng

Vòi Xịt Toilet Nhựa Caesar BS304B

210.000đ 264.000đ -20%

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1230B Chữ Nhật Mua hàng

Bồn Cầu Xổm CAESAR C1230B Chữ Nhật

2.860.000đ 3.476.000đ -18%

Bồn Cầu CAESAR CDS1338 Thùng T1238 2 Nhấn Nắp Êm Mua hàng

Bồn Cầu CAESAR CDS1338 Thùng T1238 2 Nhấn Nắp Êm

2.320.000đ 2.607.000đ -11%

Bồn Cầu Caesar CD1364 1 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Caesar CD1364 1 Khối

6.760.000đ 8.668.000đ -22%

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ Caesar CD1348/TAF050 2 Khối Mua hàng

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ Caesar CD1348/TAF050 2 Khối

2 khối

6.980.000đ 8.525.000đ -18%

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1320/TAF200H 2 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1320/TAF200H 2 Khối

11.830.000đ 15.972.000đ -26%

Bồn Cầu Xổm CAESAR CS1280 Thùng T1110 Treo Tường Mua hàng

Bồn Cầu Xổm CAESAR CS1280 Thùng T1110 Treo Tường

1.850.000đ 2.046.000đ -10%

Bàn Cầu CAESAR CTS1325 Thùng T1125 1 Nhấn Nắp Êm Mua hàng

Bàn Cầu CAESAR CTS1325 Thùng T1125 1 Nhấn Nắp Êm

2.030.000đ 2.211.000đ -8%

Bồn Cầu Caesar C1353 1 Khối Mua hàng

Bồn Cầu Caesar C1353 1 Khối

8.130.000đ 10.527.000đ -23%

BỒN CẦU LÀ GÌ?

Bồn cầu (tiếng Anh gọi là: toilet) là một phần của thiết bị cứng được sử dụng để thu thập hoặc xử lý chất thải bài tiết của con người, nói cách khác là "thiết bị vệ sinh với bề mặt cho phép người sử dụng để tiểu tiện và đại tiện an toàn và thuận tiện". Bồn vệ sinh này có thể có hoặc không có nước xả (bồn cầu xả nước hoặc bồn cầu khô). Chúng có thể được thiết lập cho một tư thế ngồi hoặc cho một tư thế ngồi xổm (xí xổm). Bồn cầu xả nước thường được kết nối với hệ thống thoát nước ở khu vực thành thị và bể tự hoại ở khu vực cách ly. Bồn cầu khô được kết nối với một hố, thùng chứa di động, buồng ủ hoặc thiết bị lưu trữ và xử lý khác. Ngoài ra cấu tạo bồn có thể làm từ các vật liệu như gốm (sứ), bê tông, nhựa hoặc gỗ.
Toilet hiện đại ngày nay thì bồn cầu đa số làm bằng sứ vệ sinh, có 1 số bồn cầu thông minh đang nghiên cứu chất liệu nhựa cao cấp. Bồn cầu vệ sinh ngay nay ngoài việc xử lý thoát chất thải còn có nhiều chức năng thông minh cảm biến để phục vụ cho người đi vệ sinh được thoải mái và vệ sinh hơn.

HIỆN NAY CÓ NHỮNG LOẠI BỒN CẦU VỆ SINH NÀO?

Tại Dũng Phát Đạt cũng như thị trường hiện nay thường sẽ có những dòng bàn cầu sau:

GIÁ BỒN CẦU VỆ SINH BAO NHIÊU? HÃNG NÀO TỐT NHẤT HIỆN NAY

Với tiêu chí của Dũng Phát Đạt chúng tôi luôn chọn ra những thương hiệu uy tín, chất lượng và tính phổ biến tại thị trường Việt Nam và nói không với thương hiệu hoặc không thương hiệu từ Trung Quốc. Những thương hiệu đang được phân phối và được hãng uy quyền: Bồn cầu TOTO, Bồn cầu Inax, Bồn cầu American Standard, Bồn Cầu Caesar, Bồn Cầu Viglacera là hãng khá phổ biến. Ngoài ra còn 1 số hãng cũng chất lượng nhưng chưa được phổ biến như bồn cầu Cotto, Kassani và có hãng bồn cầu giá rẻ Hảo Cảnh sử dụng khá bền bồn cầu giá rẻ nhất.
Về giá các hãng thì có 1 số phân khúc phổ biến sau theo thời điểm 2021 như sau:

MUA BỒN CẦU Ở ĐÂU CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ TẠI TPHCM ?

Được các khách hàng gần xa tin tưởng mua hàng nhiều năm liền, Dũng Phát Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị vệ sinh nói chung và các sản phẩm bồn cầu vệ sinh chất lượng cao nói riêng. Và tự hào hơn nữa, Dũng Phát Đạt đã và đang là đại lý cấp 1 của thương hiệu thiết bị vệ sinh INAX, TOTO trên thị trường Việt Nam. Nhiều 5 năm liền đạt danh hiệu đại lý bán tốt nhất khu vực được hãng trao tặng. Khi quý khách mua hàng sẽ được ưu đãi sau:

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH NHÀ TẮM VÀ PHÒNG BẾP Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0902.861.754 - 0987.203.391 - 0274.654.2999

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DŨNG PHÁT ĐẠT

Địa chỉ: 241 Đường Huỳnh Văn Lũy, Tổ 54, Khu phố 7, Phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T Bình Dương

Hotline: 0902 861 754 - 0978 197 239 - 0987 203 391 - 0274 654 2999

Email: dungphatdat.bd.2019@gmail.com

Website: dungphatdat.com

Fanpage: https://www.facebook.com/dungphatdatbd

Sản phẩm theo hãng
0
Zalo
Hotline