Bồn Nước

All

  • All
  • SIKA VÀ HÓA CHẤT XÂY DỰNG
  • ỐNG NHỰA (ỐNG NƯỚC)
  • THIẾT BỊ VỆ SINH
  • THIẾT BỊ ĐIỆN
  • VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC
  • Thiết bị bếp (Bếp, Máy hút, Phụ Kiện)
  • Catalogue sản phẩm
  • Kim khí
  • Tạp vật
0

Giỏ hàng

0 sản phẩm - 0đ

Bồn Nước Đại Thành

Bồn Nước Đại Thành

Bồn Nước Toàn Mỹ

Bồn Nước Toàn Mỹ

Bồn Nước Sơn Hà

Bồn Nước Sơn Hà

Bồn Nước

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang

1.000L

2.280.000đ 3.300.000đ -31%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng

1.000L

1.680.000đ 2.700.000đ -38%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960

1.000L

3.760.000đ 5.400.000đ -30%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960

1.000L

3.450.000đ 4.950.000đ -30%

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1000L Ngang SUS 304 Mua hàng

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1000L Ngang SUS 304

1.000L

3.890.000đ 5.060.000đ -23%

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 310L Đứng SUS 304 Mua hàng

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 310L Đứng SUS 304

300L

1.985.000đ 2.290.000đ -13%

Bồn Nước Nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L Đứng

300L

980.000đ 1.309.000đ -25%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 300L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 300L Đứng

300L

895.000đ 1.241.000đ -28%

Bồn INOX Đại Thành 310L Đứng Mua hàng

Bồn INOX Đại Thành 310L Đứng

310L

1.670.000đ 2.119.000đ -21%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang

300L

1.080.000đ 1.320.000đ -18%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng

1.500L

2.520.000đ 4.100.000đ -39%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140

1.500L

5.800.000đ 8.330.000đ -30%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140

1.500L

5.365.000đ 7.700.000đ -30%

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1500L Ngang SUS 304 Mua hàng

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1500L Ngang SUS 304

1.500L

5.698.000đ 7.450.000đ -24%

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 500L Đứng SUS 304 Mua hàng

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 500L Đứng SUS 304

500L

2.400.000đ 2.930.000đ -18%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Đứng

500L

1.360.000đ 1.969.000đ -31%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Đứng

500L

990.000đ 1.609.000đ -38%

Bồn INOX Đại Thành 500L Đứng Mua hàng

Bồn INOX Đại Thành 500L Đứng

500L

1.900.000đ 2.689.000đ -29%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Ngang Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Ngang

500L

1.390.000đ 1.850.000đ -25%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng

2.000L

3.160.000đ 5.300.000đ -40%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140

2.000L

7.300.000đ 10.460.000đ -30%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140

2.000L

6.750.000đ 9.630.000đ -30%

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 700L Đứng SUS 304 Mua hàng

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 700L Đứng SUS 304

700L

2.840.000đ 3.610.000đ -21%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L Đứng

750L

1.750.000đ 2.679.000đ -35%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Đứng

700L

1.195.000đ 2.097.000đ -43%

Bồn INOX Đại Thành 700L Đứng Mua hàng

Bồn INOX Đại Thành 700L Đứng

700L

2.180.000đ 3.309.000đ -34%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Ngang Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Ngang

700L

1.720.000đ 2.400.000đ -28%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng

3.000L

4.850.000đ 8.050.000đ -40%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140

2.500L

8.030.000đ 11.500.000đ -30%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140

2.500L

7.750.000đ 11.050.000đ -30%

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1000L Đứng SUS 304 Mua hàng

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1000L Đứng SUS 304

1.000L

3.520.000đ 4.680.000đ -25%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Đứng

1.000L

2.070.000đ 3.329.000đ -38%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Đứng

1.000L

1.680.000đ 2.969.000đ -43%

Bồn INOX Đại Thành 1000L Đứng Mua hàng

Bồn INOX Đại Thành 1000L Đứng

1000L

2.770.000đ 4.419.000đ -37%

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng

300L

885.000đ 1.120.000đ -21%

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380 Mua hàng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380

3.000L

10.348.000đ 14.850.000đ -30%

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1500L Đứng SUS 304 Mua hàng

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1500L Đứng SUS 304

1.500L

5.160.000đ 6.890.000đ -25%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L Đứng

1.500L

3.170.000đ 5.049.000đ -37%

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Đứng Mua hàng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Đứng

1.500L

2.300.000đ 4.278.000đ -46%

Bồn INOX Đại Thành 1500L Đứng Mua hàng

Bồn INOX Đại Thành 1500L Đứng

1.500L

4.250.000đ 6.719.000đ -37%

Giới thiệu téc chứa nước

Bồn nước một loại bồn chứa  nước linh hoạt hơn, dễ thi công hơn và mang lại nhiều thuận tiện trong việc di chuyển ở trên mặt đất cũng như trên cao, trong tất cả các trường hợp xây dựng từ nhà dân đến các nhà cao tầng. Sử dụng sản phẩm bồn nước inox, bồn nước nhựa là một lựa chọn rất tốt cho các chủ đầu tư xây dựng những công trình từ nhỏ đến lớn với giá cả hợp lý nhất.

Đại lý bán bồn nước giá rẻ ở đâu?

TDM Tuấn Đức cung cấp phân phối các loại bồn nước của các hãng Đại Thành, Tân Á Đại Thành, Sơn Hà, Toàn Mỹ, Đại Thống, Bình Minh.. với đủ dung tích chứa khác nhau để bạn lựa chọn. Quý khách cũng dễ dàng lựa chọn thương hiệu quen thuộc hoặc chọn sản phẩm có giá thành phù hợp hoặc các dòng sản phẩm chất lượng cao giá cực kỳ cạnh tranh. Bạn chỉ cần vài click chuột sẽ chọn ra sản phẩm phù hợp ngay trên website của chúng tôi.

Sản phẩm theo hãng
0
Zalo
Hotline